Công bố đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam

Toàn bộ công bố Vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế Việt Nam cấp cho toàn bộ sản phẩm của Healthy Choice =>  Xem tại đây

Dưới đây là hình ảnh mẫu về Công bố ATVSTP sản phẩm viên sữa dê

 

 

Viet Villages Travel