CHECK MÃ AUST L BỘ Y TẾ ÚC

Đối với các sản phẩm chiết xuất từ thực vật, Quý khách hàng có thể kiểm tra mã sản phẩm (AUST L ...) đã được chứng nhận tại trang web của Bộ Y Tế Úc: https://www.tga.gov.au/ và làm theo quy trình dưới đây:

Bước 1Lấy mã số code AUST L.... của sản phẩm trên vỏ hộp (Như được đánh dấu trong hình):   

 

Bước 2: Truy cập trang web : https://www.tga.gov.au/ của bộ y tế Úc và đánh Mã số code sản phẩm vào ô search như giao diện sau:

Bước 3: Quý khách hàng sẽ nhận được giao diện sau và click vào link sản phẩm để nhận được thông tin về hãng và sản phẩm do Bộ Y Tế Úc cung cấp:

 

 

Bước 4: Quý khách sẽ nhận được xác nhận của Bộ Y Tế Úc về sản phẩm và hãng sản xuất  Hormat Pharmaceuticals như sau:

Viet Villages Travel