Các chứng nhận của nhà sản xuất Homart

1. CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT TẠI AUSTRALIA

 

 

2. CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN SẢN XUẤT GMP

 

 

3. GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG XUẤT KHẨU

 

4. BẢO HIỂM TỪ NHÀ SẢN XUẤT TRỊ GIÁ 10 000 000 AUD

Viet Villages Travel